In tạp dề Quán Dreamy Land

Chúng tôi thiết kế và in thêu theo yêu cầu tạp dề đồng phục cho Quán Dreamy Land - Breakfast and Coffee.

In tạp dề Quán Dreamy Land

Thông tin sản phẩm:

- Chất liệu: vải kaki

- Thêu hoặc in logo

- Thiết kế in thêu nhanh