In tạp dề Thảo Nguyên Hotel

Chúng tôi thiết kế và in thêu theo yêu cầu tạp dề đồng phục cho Thảo Nguyên Hotel. Tạp dề đồng phục đẹp, in tạp dề lấy nhanh theo yêu cầu, in tên khách sạn lên tạp dề

In tạp dề Thảo Nguyên Hotel

Thông tin sản phẩm:

- Chất liệu: vải kaki

- Thêu hoặc in logo

- Thiết kế in thêu nhanh