May và in tạp dề Quán Yummy Food

Chúng tôi thiết kế và in thêu theo yêu cầu tạp dề đồng phục cho Quán Yummy Food. Tạp dề đồng phục đẹp, in tạp dề lấy nhanh theo yêu cầu, thiết kế in thêu nhanh

May và in tạp dề Quán Yummy Food

Thông tin sản phẩm:

- Chất liệu: vải kaki

- Thêu hoặc in logo

- Thiết kế in thêu nhanh