In tạp dề Tiệm bánh Hiếu Ngọc

Chúng tôi thiết kế và in thêu theo yêu cầu tạp dề đồng phục cho Tiệm bánh Hiếu Ngọc - Vị Ngọt trao yêu thương.

In tạp dề Tiệm bánh Hiếu Ngọc

Thông tin sản phẩm:

- Chất liệu: vải kaki

- Thêu hoặc in logo

- Thiết kế in thêu nhanh